O MNIE

Sklep internetowy PPHU BARTŁOMIEJ Zdzisław Bartłomiej Worona dostępny pod adresem internetowym www.sklepbachury.pl prowadzony jest przez Zdzisława Bartłomieja Worona prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU BARTŁOMIEJ Zdzisław Bartłomiej Worona od roku 2013 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 754-149-52-29, REGON 200769007

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Na podstawie art. 1 punk 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / tekst jednolity Dz. U. Z 2011 r Nr 212, poz 1263 z późn. zm./, art 107par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. poz. 267/art. 61 w związku z art. 62 ust. 1 pkt 2, art.64 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia / tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm. / oraz art. 31 ust 2 litera b,c rozporządzenia /WF / nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywności oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt / Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004 r. z późn. zm. /, rozporządzeniem /WE/ nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych /Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku wydał decyzję Nr HŻ. 521/D/13 z dnia 10.05.2013 r zatwierdził ruchomy punkt sprzedaży w zakresie sprzedaży środków spożywczych trwałych w opakowaniach jednostkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. O inspekcji Weterynaryjnej / Dz. U. Z 2004 r. Nr 33,poz. 287 z póżn. zm. /, art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produkcjach pochodzenia zwierzęcego / Dz. U. Nr 17 poz. 127 /, par 2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego /Dz. U. Z dnia 8 kwietnia 2013 r./ i art. 104 par. 1 Kpa, w sprawie zatwierdzenia projektu technologicznego miejsca pozyskiwania miodu przeznaczonego do sprzedaży bezpośredniej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku wydał Decyzję nr 27 z dnia 08.07.2014 r. zatwierdzającą przedstawiony projekt technologiczny w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-pszczelarzy-rejonu-puszczy-krs-254628.html

https://www.gov.pl/web/wsse-bialystok  

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku wydała sprawozdanie Nr 3804/EK/Z/13 z dnia 02.04.2013 r. z badań Bakteriologicznych w wynikiem pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella nie wyhodowano.

Sklepy internetowe z roku na rok są coraz bardziej popularne w większych miastach.

Dlaczego nie miały by powstać na naszym terenie !

 

Masz problem ze zrobieniem zakupów ?

Jesteś chora/chory ?

Nie chcesz stać w kolejkach ?

Może masz taki kaprys ?

TAK – TO mój sklep internetowy jest właśnie dla Ciebie – możesz w nim zrobić wirtualne zakupy różnych artykułów spożywczych począwszy od tych niezbędnych w każdym gospodarstwie domowym takich jak śmietana, mleko, aż po wędliny i mięso i dania gotowe.  W skład mojej oferty wchodzą też, artykuły przemysłowe,artykuły dla zwierząt,chemia,kosmetyki, owoce,ryby,mrożonki. Przekąski- czipsy, które zawsze można mieć pod ręką, gdy przyjdzie ochota na coś dobrego.

Masz problem z internetem ?

To żaden problem – po prostu zadzwoń na mój numer telefonu 798 411 124 zostaniesz miło obsłużony. Zamówiony towar trafi do Ciebie niezwłocznie.

Dodatkowo chciałbym Cię zaprosić na mojego bloga, którą łączę swoją pasję do gotowania i pieczenia ze sprzedawanymi produktami. W moim sklepie zakupisz asortymenty różnych produktów spożywczych, które spełnią wymogi początkującego adepta sztuki kulinarnej do zrobienia potrawy, którą przedstawię i opiszę na blogu – krok po kroku. Niezbędne produkty do wykonania tej potrawy znajdziesz u mnie w sklepie. Jeżeli spodoba Ci się mój przepis – nie czekaj – dokonaj zakupu – towar dostarczę Ci pod wskazany adres na terenie Gminy Michałowa, Gródek, Narewka, Zabłudów – niezwłocznie.